top-image

Zorpidis Bus team

       Zorpidis Bus team

 

  • BUS CHARGES

        Responsible: Kapoulas Dimitrios & Markou Panagiotis

        Phone: 2310-685 490 to & 3

        E-mail: buses@zorpidis.gr

 

  • EXCURSIONS FOR SCHOOLS

        Responsible: Kapoulas Dimitrios & Markou Panagiotis

        Phone: 2310-685 490 to & 3

        E-mail: buses@zorpidis.gr

 

  • LOST & FOUND - COMPLAINTS

        Responsible: Kapoulas Dimitrios & Markou Panagiotis

        Phone: 2310-685 490 to & 3

        E-mail: buses@zorpidis.gr

 

  • GROUP TRAVELS

        Responsible: Pavlis Konstantinos

        Phone: 2310-477 436

        E-mail: pavlis@zorpidis.gr

 

  • BUSINESS TRAVELS & CONFERENCES

        Responsible: Pavlis Konstantinos

        Phone: 2310-477 436

        E-mail: pavlis@zorpidis.gr

 

  • CONFERENCE & INCOMES

        Responsible: Pavlis Konstantinos

        Phone: 2310-477 436

        E-mail: pavlis@zorpidis.gr

 

  • ACCOUNTING DEPARTMENT

        Responsible: Sofia Makridou

        Phone: 2310-477 420

        E-mail: makridou@zorpidis.gr